Pytagoriáda – obvodné kolo

36. ročníka obvodného kola matematickej Pytagoriády sa zúčastnili aj žiaci našej školy.
V dňoch 16. a 17. 3. 2015 našu školu reprezentovali siedmi žiaci:

  1. ročník

Viliam Hrivňák 3. T  umiestnil sa na 7. – 9. mieste. Pripravovala p. učiteľka K. Kiačková

  1. ročník

Samuel Koprda 4. D,  umiestnil sa na 7. – 8. mieste. Pripravovala p. učiteľka V. Pizúrová

  1. ročník

Martin Burián 5. U, umiestnil sa na 9. mieste. Pripravovala p. učiteľka D. Hajašová

  1. ročník

Samuel Slezák 6. U, umiestnil sa na 2. mieste. Pripravovala p. učiteľka M. Huláková

Andrej Hulák 6. U, umiestnil sa na 14. mieste. Pripravovala p. učiteľka M. Huláková

  1. ročník

Richard Bonde 7. T, umiestnil sa na 1. mieste. Pripravovala p. učiteľka D. Hajašová

8. ročník

Timotej Černák 8. T, bez umiestnenia. Pripravovala p. učiteľka I. Macáková.

This entry was posted in Aktuality 2014/15. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.