MIT App Inventor

Projekt Škola na dotyk – naši žiaci začínajú programovať v MIT App Inventore:

MIT App Inventor v 8. T

This entry was posted in Aktuality 2013/14. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.