Matematická olympiáda – OK

Dňa 22. 1. 2014 sa na ZŠ Tulipániová 1 v Nitre uskutočnil 63. ročník súťaže OK Matematickej olympiády 5. a 9. ročník. V kategórii Z5 – 5. ročník sa zúčastnili 3 žiaci našej školy. Spomedzi 57 zúčastnených žiakov sa na 1. mieste umiestnila Rebeka Tydorová z 5. T triedy. Žiačku pripravovala p. uč. Macáková.

Blahoželáme!

This entry was posted in Aktuality 2013/14. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.