Logická olympiáda

21. 5 a 22. 5.2013 štyria žiaci našej školy, ktorí sa stali víťazmi školského kola logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov, reprezentovali našu školu v celoštátnej súťaži v Prešove. V silnej konkurencii žiakov z celého Slovenska naši žiaci získali pekné umiestnenia. V kategórii A , v ktorej súťažili žiaci I. stupňa ZŠ, získala Kristína Centková 22. miesto a Šimon Kochan  19. miesto.  V kategórii B, v ktorej súťažili žiaci II. stupňa ZŠ, získal Matej Novák 6. miesto a Peter Eller 8. miesto. Žiaci okrem logickej olympiády absolvovali tiež besedu s Danielom Hevierom a vypočuli si koncert Martina Husovského zo skupiny Komajota.

This entry was posted in Aktuality 2012/13. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.