Šachový turnaj

Mirko Krupa, 1. U, bol 36. zo 130 žiakov na detskom šachovom turnaji 21. 2. 2013 vo Viedni. Blahoželáme!

This entry was posted in Aktuality 2012/13. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.