Medzinárodný deň školských knižníc

22. október 2012

Medzinárodný deň školských knižníc sme si pripomenuli zaujímavým podujatím, ktoré pripravili starší žiaci pre mladších žiakov. Tento rok sa nieslo v duchu 1150. výročia Konštantína  a Metoda. Deviataci dôveryhodne stvárnili vierozvestcov, oboznámili piatakov a šiestakov s ich životom a dielom. Prečítali im obľúbené príbehy z kníh, ktoré si priniesli.

Neskôr žiaci súťažili v troch kategóriách:

  1. Najlepší spisovateľ —  tvorba básne o Cyrilovi a Metodovi
  2. Najlepší ilustrátor  —  ilustrácia k básni
  3. Najlepší detektív   —   pátranie po literárnych dielach

Najkrajšie práce boli ocenené  diplomom a sladkou odmenou. Prežili sme príjemné a tvorivo strávené popoludnie. J

Aj žiaci ročníkov 3. a 4. si na tento deň zorganizovali zaujímavý program Pozvali deti zo Spojenej školy internátnej , s ktorými už dlhšie spolupracujeme  a pripravili pre nich posedenie s knihami, rozprávkami a divadielkom. Takto sa aj deti, ktoré majú určitý telesný alebo mentálny handiicap  mohli zabaviť a spoznať literatúru pre deti pre nich prístupnou  formou. Pre naše deti to bol  nevšedný   zážitok,  keď mohli vystúpiť v úlohe  skúsenejších  čitateľov.

This entry was posted in Aktuality 2012/13. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.