Challenge Day 2012: Školské športové hry

Predposledný májový deň sa na našej škole niesol v znamení zábavno – športového „boja“. Žiacky parlament totiž v spolupráci s učiteľmi pripravil ďalšie úspešné podujatie – školské športové hry. Žiaci, rozdelení podľa veku do dvoch kategórií, súťažili v siedmich športových disciplínach.

Kto vyhral?

Kategória 1. (5. a 6.ročník):

  1. miesto – VI.T
  2. miesto – VI.B
  3. miesto – VI.C

Kategória 2. (7. – . ročník):

  1. miesto – VIII.D
  2. miesto – IX.A
  3. miesto – VIII.B

 … a samozrejme všetci, ktorí sa zúčastnili!

This entry was posted in Aktuality 2011/12. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.