Literárno-dejepisná exkurzia MODRA – BRADLO – KOŠARISKÁ

Pedagogický dozor: Mgr. Ľ. Barátová, Mgr. I. Tarková, Mgr. Z. Kováčová

16. mája 2012 sa siedmaci zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie. V Modre navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra, vystúpili na Bradlo, kde si uctili tragicky zosnulých talianskych vojakov a generála M. R. Štefánika. V Košariskách si so záujmom prezreli jeho rodný dom. Domov sme sa vrátili bohatší o zážitky a nové vedomosti. Bolo nám spolu fajn.

 

This entry was posted in Aktuality 2011/12. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.