LVVK

Vo februári sa naši žiaci pod vedením učiteľov telesnej výchovy a športu zúčastnili tradičného lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu.

This entry was posted in Aktuality 2011/12. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.