Zápis do 1. ročníka

V dňoch 16.1. 2012  – 20.1.2012  prebehol zápis do 1. ročníka. Zápis sa uskutočnil hravou formou  “ Rozprávková cesta. “ Budúci prváci si vyskúšali svoje vedomosti a zručnosti. Na záver získali ocenenie  za úspešné absolvovanie zápisu.

This entry was posted in Aktuality 2011/12. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.