Univerzita veľkáčov

Dňa 12. 1. 2012 sa v špeciálnych triedach pre žiakov s intelektovým nadaním uskutočnila „Univerzita veľkáčov“. Veľkáči, predškoláci z materských škôlok z Nitry, sa zahrali v 4 sekciách a na záver získali diplom absolventa Univerzity veľkáčov. Deti prechádzali sekciami – programovanie v programovacom jazyku Baltík, Robolab – lego riadené počítačom, anglický jazyk na interaktívnej tabuli, zapájanie elektrických obvodov.

This entry was posted in Aktuality 2011/12. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.