Školská integrácia

Realizácia projektu „V škole či doma – pravidelne a rovnako

Vďaka podpore z Charitatívneho fondu LION nadácie SOCIA z programu ING Šanca pre deti sme zakúpili dve pomôcky, ktoré využívame pri práci s deťmi.

  1. Počítačový program DysCom SK – výborný program, ktorý sa dá nastaviť “na mieru” každému dieťaťu; slúži na osvojovanie čítania, písania a jazykových vedomostí.
  2. Diagnostická a pracovná sada Deficity dielčích funkcií.

S oboma pomôckami môžu deti pracovať v škole aj doma.

This entry was posted in Aktuality 2010/11 and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.