Medzinárodný deň detí

MDD je jeden z najveselších dní na všetkých školách. Napriek nepriaznivému počasiu čakal na deti deň plný veselých kultúrno – spoločenských a športových aktivít. Aktivity boli skutočne rôzne: deti si zasúťažili v hokejbale, futbale, basketbale, stolnom tenise, badmintone, hrali obľúbené spoločenské hry a nechýbali ani vedomostné súťaže a dokonca sa stretli aj s príslušníkmi záchrannej služby, ktorí sa deťom venovali s plným nasadením a odhodlaním.

Veríme, že dobrá nálada a krásne spomienky budú ešte dlho pretrvávať v detských srdiečkach.

Henrieta Dobrotinová

This entry was posted in Aktuality 2009/10 and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.