Jazykové laboratórium

Dňa 21. 4. 2010 bola otvorená nová jazyková učebňa v bloku A.

Toto analogické jazykové laboratórium je vybavené novým zariadením, ovládacím pultom pre učiteľa a sadou 12 slúchadiel s mikrofónmi a príslušenstvom.

Ešte je predčasné hovoriť o práci v ňom. Očakávame však, že využívanie laboratória prispeje k rozvoju komunikačných zručností a jazykových kompetencií našich žiakov. Učitelia CJ i žiaci sa už tešia na prácu v novej jazykovej učebni.

Anna Hlavačková

This entry was posted in Aktuality 2009/10 and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.