Rozprávkový bazár

Pre tohtoročné podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc sme si vybrali knihu Rozprávky z tisíc a jednej noci. Nazvali sme ho „Veľký rozprávkový bazár.“ Hrdinovia rozprávok bojujú so zlom, nespravodlivosťou, klamstvom, vyberajú sa za dobrodružstvom, stretávajú nadprirodzené sily, ktoré dakedy pomáhajú, inokedy ublížia. Sebectvo, surovosť, šľachetnosť, odvaha, láska a nenávisť, pravda a statočnosť nežijú len v slávnej dobe múdrych kalifov, ale stretneme sa s nimi v každodennom nerozprávkovom živote. Je dôležité vybrať si to správne a riadiť sa tým.

Veronika Čitáryová

This entry was posted in Aktuality 2009/10 and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.