Týždeň boja proti šikanovaniu

Týždeň boja proti šikanovaniu zaujal mnohých žiakov. Počas hodín výtvarnej výchovy veľmi radi vyjadrili svoj postoj. Často sa s tým stretávajú aj v osobnom živote, doma, na ulici, v škole. Týmto spôsobom niektorí povedali, čo im znepríjemňuje život. Mnohým strach nedovolí hovoriť nahlas, tak sa radšej vyjadrili formou svojich výtvarných prác a tak prekročili prah svojho strachu.

Oľga Krčmáriková

This entry was posted in Aktuality 2008/09 and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.