Vianočné vystúpenie pre MŠ

Žiaci 1. a 2. ročníka dňa 17. 12. 2008 pozvali deti z materských škôl Alexyho, Bazovského a Benkova na Vianočné vystúpenie, kde sa prezentovali pekným kultúrnym programom. Nedali sa však zahanbiť ani škôlkári a tiež nám zarecitovali a zaspievali. Za pekné vystúpenie si odniesli drobné darčeky, ktoré pre nich vyrobili naši žiaci.

Dana Kišová

This entry was posted in Aktuality 2008/09 and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.