Creative Baltie 2008

Dňa 29. 11. 2008 sa na Fakulte informačných technológií VUT v Brne uskutočnilo finále 15. ročníka tvorivej programátorskej súťaže CREATIVE BALTIE 2008, časť ČR+SR. Do finále sa nominovalo 24 súťažných programov z ČR a SR. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách: v kategórii A do 10 rokov, v kategórii B do 14 rokov a v kategórii C od 15 rokov. Celá súťaž bola po celý deň vysielaná online na internete.

Náš žiak Michal Bali zo 7. T dosiahol fantastický úspech –  so svojim programom KOCKOMOR získal
v kategórii B v silnej konkurencii 1. miesto.

Tento rok bola na súťaži po prvýkrát možnosť prezentovať svoj program nielen v češtine alebo slovenčine, ale, po skončení hlavnej časti súťaže, mohli súťažiaci predviesť v špeciálnom anglickom bloku súťaže aj anglické verzie svojich programov a obhájiť svoje diela aj v angličtine. Miško využil túto možnosť a predviedol svoj program bravúrne 2krát – v slovenčine aj angličtine.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Výsledková listina a súťažné programy
Fotogaléria zo súťaže (fotogaléria  na stránkach SGP Systems).

This entry was posted in Baltík 2008/09 and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.