„Domček starých materí“

Na našej škole si žiaci pripomínajú ľudové zvyky a tradície jednotlivých ročných období prostredníctvom „Domčeka starých materí“. O výzdobu sa starajú žiaci a pani učiteľky 3. a 4. ročníka klasických tried.

This entry was posted in Aktuality 2007/08 and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.