Scratch Cup 2017

Celoslovenské kolo, 10. 5. 2017

 Súťaž v programovaní v programovacom jazyku Scratch určená pre 5. – 8. ročník ZŠ a zodpovedajúce ročníky gymnázií.

Súťaže sa zúčastnilo 229 žiakov z celého Slovenska. Z našej školy sa súťaže zúčastnila Lea Valentová z 8. T a získala pekné 25 miesto. Prvé skúsenosti získali aj Alžbetka Cápayová a Ondrejko Kukučka z 3. U, ktorí sa súťaže zúčastnili napriek tomu, že sú iba tretiaci.