Puškinov pamätník – školské kolo

Dňa 30. 3. 2016 sa konalo školské kolo Puškinovho pamätníka, do ďalšieho kola postupujú:

Poézia:
Natália Kuhnová 7. C   ( Константин Симонов: Жди меня)

Próza:
Natália Balúnová 7. B   (Народная сказка: Морозко)