Úspechy 2014/15 – matematika

Matematika

Genius Logicus

medzinárodná logická súťaž

Teo Burcl zo 7. T získal v medzinárodnom kole 13. miesto v kategórii 04. Súťažilo 2000 žiakov z 15 krajín.

Pytagoriáda

Obvodné kolo, 16., 17. 3. 2015

  1. ročník

Viliam Hrivňák 3. T  umiestnil sa na 7. – 9. mieste. Pripravovala p. učiteľka K. Kiačková

  1. ročník

Samuel Koprda 4. D,  umiestnil sa na 7. – 8. mieste. Pripravovala p. učiteľka V. Pizúrová

  1. ročník

Martin Burián 5. U, umiestnil sa na 9. mieste. Pripravovala p. učiteľka D. Hajašová

  1. ročník

Samuel Slezák 6. U, umiestnil sa na 2. mieste. Pripravovala p. učiteľka M. Huláková

Andrej Hulák 6.U, umiestnil sa na 14. mieste. Pripravovala p. učiteľka M. Huláková

  1. ročník

Richard Bonde 7. T, umiestnil sa na 1. mieste. Pripravovala p. učiteľka D. Hajašová
8. ročník

Timotej Černák 8. T, nebol úspešný. Pripravovala p. učiteľka I. Macáková.

 

Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády 2014/2015

3. ročník – klasické triedy:

Počet zúčastnených: 14
Počet úspešných 2
Počet tried: 4

Úspešní riešitelia:

Anton Samuel 3. A získal 20 bodov ( 11 + 9 )
Pripravovala Mgr. Oľga Karáčová

Varačková Lucia 3. D získala 19 bodov (12 + 7 )
Pripravovala: Mgr. Klaudia Korpášová Golhová

 

4. ročník – klasické triedy:

Počet zúčastnených: 15
Počet úspešných 4
Počet tried: 4

Úspešní riešitelia:

Koprda Samuel 4. D získal 23 bodov ( 14 + 9 )
Pripravovala Mgr. Viktória Pizúrová

Gaži Timotej 4. A získal 22 bodov (13 + 9 )
Pripravovala: Mgr. Veronika Čitáryová

Vašek Jakub 4. B získal 18 bodov.
Pripravovala: Mgr. Helena Gregušová

Hlavačková Lucia 4. A získala 18 bodov
Pripravovala: Mgr. Veronika Čitáryová

 

3. ročník –VIN

Počet zúčastnených: 19
Počet úspešných 15
Počet tried: 2

Úspešní riešitelia:

Hrivňák Viliam 3. U získal 23 bodov ( 13 + 10 )
Pripravovala Mgr. Katarína Kiačková

Rumanovský Timotej 3. T získal 22 bodov (13 + 9 )
Pripravovala: Mgr. Mária Bernáthová

Vondrák Nátan 3. U získal 22 bodov (12 + 10 )
Pripravovala: Mgr. Katarína Kiačková

Tydor Benjamín 3. U získal 22 bodov (12 + 10)
Pripravovala: Mgr. Mária Bernáthová

 

4.ročník – VIN:

Počet zúčastnených: 19
Počet úspešných 13
Počet tried: 2

Úspešní riešitelia:

Jurík Maroš 4. T získal 23 bodov ( 13 + 10 )
Pripravovala Mgr. Marcela Bajtošová

Gardiánová Karen 4. U získala 23 bodov (12 + 11 )
Pripravovala Mgr. Marcela Bajtošová

Jagerová Sára 4. U získala 22 bodov (12 + 10)
Pripravovala Mgr. Marcela Bajtošová

 

5.ročník VIN aj klasika

Počet zúčastnených: 36
Počet úspešných 11
Počet tried: 5

Úspešní riešitelia:

Burián Martin 5. U získal 23 bodov ( 14 + 9 )
Pripravovala Mgr. Dagmar Hajašová

Lakatoš Martin 5. U získal 23 bodov (12 + 11 )
Pripravovala: Mgr. Dagmar Hajašová

Rumančík Michal 5. U získal 22 bodov (13 + 9 )
Pripravovala: Mgr. Dagmar Hajašová

Križan Andrej 5. C získal 22 bodov (11 + 11)
Pripravovala: Mgr. Dagmar Hajašová

Brestenská Laura 5. T získala 20 bodov (11 + 10)
Pripravovala: Mgr. Mária Huláková

Centková Kristína 5.U získala 20bodov (10 + 10)
Pripravovala: Mgr. Dagmar Hajašová

Marek Žarnovičan 5. U získal 20 bodov (10 + 10)
Pripravovala: Mgr. Mária Huláková

Tkáč Adam 5. U získal 19 bodov (10 + 9)
Pripravovala: Mgr. Dagmar Hajašová

Vereš Šimon 5. U získal 18 bodov ( 11 + 7)
Pripravovala: Mgr. Mária Huláková

Haspra Dominik 5. T získal 18 bodov (10 + 8)
Pripravovala: Mgr. Mária Huláková

Pizúrová Nina Emma 5. U získala 17 bodov (10 + 7)
Pripravovala: Mgr. Dagmar Hajašová

 

  1. ročník VIN aj klasika

Počet zúčastnených: 19
Počet úspešných 9
Počet tried: 5

Úspešní riešitelia:

Slezák Samuel 6. U získal 23 bodov ( 14 + 9 )
Pripravovala: Mgr. Mária Huláková

Hulák Andrej 6. U získal 20 bodov (12 + 8 )
Pripravovala: Mgr. Mária Huláková

Berecová Beáta 6. A získala 19 bodov (10 + 9 )
Pripravovala: Mgr. Gabriela Pukanová

Sedláková Anežka 6. C získala 18 bodov (11 + 7)
Pripravovala: Mgr. Jana Skoková

Hyben Michal 6.U získal 17 bodov (10 + 7)
Pripravovala: Mgr. Mária Huláková

Kochan Šimon 6. U získal 17 bodov (10 + 7)
Pripravovala: Mgr. Mária Huláková

Záhorecová Veronika 6. T získala 16 bodov (12 + 4)
Pripravovala: Mgr. Anna Poláková

Marták Matej 6. A získal 14 bodov (10 + 4)
Pripravovala: Mgr. Gabriela Pukanová

Tydorová Rebeka 6. T získala 14 bodov (10 + 4)
Pripravovala: Mgr. Anna Poláková

 

  1. ročník VIN aj klasika

Počet zúčastnených: 9
Počet úspešných 1
Počet tried: 3

Úspešný riešiteľ:

Bönde Richard 7. T získal 22 bodov (13 + 9)
Pripravovala: Mgr. Dagmar Hajašová

 

  1. ročník VIN aj klasika

Počet zúčastnených: 16
Počet úspešných 2
Počet tried: 4

Úspešní riešitelia:

Černák Timotej 8. T získal 19 bodov (10 + 9)
Pripravovala: Mgr .Ingrid Macáková

Pétery Ivan 8. A získal 14 bodov (10 + 4)
Pripravovala: Mgr. Anna Poláková