Univerzita veľkáčov

Príď medzi nás!
Pre všetkých zvedavých a šikovných škôlkarov otvárame dňa 12. 1. 2012 o 15:00 až 17:00 hodine v bloku B ZŠ Benkova Univerzitu veľkáčov.
Zaujímajú Vás encyklopédie, dinosaury, pokusy, história, technika, cudzie jazyky?
Stanete sa čestnými držiteľmi diplomu absolventa Univerzity veľkáčov.
Tešíme sa na Vás.

Žiaci z tried so všeobecným intelektovým nadaním.