Programujeme hru

KRTKO – 2

Programujeme hru v MIT App Inventore 2 (pre operačný systém Android, čiže v našom prípade pre tablety z projektu Škola na dotyk).

Video – práca na hodine

Niektoré práce detí z 8. T: