Nadané deti

Projekt bol v Nitre overovaný od r. 1996. Prvé 4 roky sídlil na ZŠ Kniežaťa Pribinu, od 1.9.2001 bol premiestnený na ZŠ Bolečkova, kde projekt pokračoval overovaním aj druhého stupňa. ZŠ Bolečkova bola k 30. 6. 2004 zrušená a od 1. 8. 2004 sa stala spolu s bývalou ZŠ Alexyho a ZŠ Benkova súčasťou novej školy ZŠ Benkova 34. Celý projekt bol presunutý na túto novú školu. Od školského roku 2005/2006 má projekt v Nitre už všetkých 9 ročníkov, čo je po Bratislave najviac na Slovensku.