Školský klub – klasické triedy – 2017/18

Školský klub – klasické triedy – 2017/18

Deň hasičov

Deň hasičov si pripomíname každoročne 4. mája a práve v tento deň k nám prišlo hasičské auto spolu s príslušníkmi hasičského zboru, ktorí pripravili pre deti zaujímavý program a ukážky. V tomto horúcom májovom dni to bolo pre deti aj príjemné osvieženie.

Futbalový turnaj v ŠKD

Dňa 26. 4. 2018 sa konal futbalový turnaj žiakov 4. ročníkov na školskom ihrisku.
1. miesto vyhrali žiaci z 13. oddelenia (hráči – Martiš, Ožvalda, Kisý, Olbert, Heteny, Dunay)
2. miesto obsadili žiaci z 12. oddelenia (Keszi, Kovar, Bojňanský, Fajnor, Štefák, Tóthová)
3. miesto obsadili žiaci zo 14. oddelenia (Blaško, Spáčová, Vereš, Križan, Zabák, Malec).
Víťazom srdečne blahoželáme.

 

Práce našich detí v ŠKD v mesiaci apríl

 

Škodlivosť fajčenia a drog

V rámci Prírodovedno-enviromentálnej výchovy vytvárali deti v ŠKD projekt, ktorý sa skladal z dvoch častí: prednášok na tému „Škodlivosť fajčenia a iných drog“ a výtvarné spracovanie témy.
Prednášky boli koncipované podľa veku žiakov, dôraz bol kladený na predávanie informácií o zdravom životnom štýle a základné informácie o závislostiach nenútenou a zábavnou formou.

 

Veselá Veľká noc

Preveselé sviatky jari,
slnko v každej jednej tvári.
Bystré nohy, svižný korbáč,
šunku, chlebík ba aj koláč.
Trošku kriku, šťastia moc,
skrátka krásnu Veľkú noc.

 

Zima pomaly odchádza, k slovu sa hlási jar

 

Fašiangové obdobie

Fašiangová výzdoba, výroba masiek, zábava, pochovávanie basy – to všetko prežívajú deti v ŠKD počas tohto obdobia a veľmi sa naň tešia.

 

Kvíz o Nitre

Dňa 6. 2. 2018 sa konal v ŠKD kvíz – „Čo vieš o Nitre“ pre 2. ročníky. Deti prekvapili svojimi vedomosťami a dozvedeli sa ešte veľa ďalších informácií o meste, v ktorom sídli ich škola.

Výsledky: 1. miesto:

  • Chovanová 2. B
  • Kormančík 2. A
  1. miesto:
  • Hubinský 2. C
  • Privalincová 2. D
  • Časar 2. D
  1. miesto:
  • Nechvátal 2. B
  • Martiš 2. A
  • Kovalíková 2. C

 

Pracovno-technická oblasť výchovy

V rámci pracovno-technickej oblasti výchovy deti spoznávajú netradičné materiály, získavajú schopnosť využiť ich vo svojej práci a rozširujú pracovno-technické zručnosti a vedomosti.

 

Beseda so zubnou lekárkou

Dňa 26. januára sa uskutočnila v oddeleniach prvého ročníka ŠKD beseda so zubnou lekárkou MUDr. Zuzanou Fanturovou. Deťom porozprávala, prečo je potrebné pravidelne si čistiť zúbky, aký rozdiel je medzi mliečnym a trvalým chrupom a z akých častí je zub zložený. Uvideli, ako vyzerá zub v priereze a prečo vzniká zubný kaz. Na modele chrupu si mohli vyskúšať správnu techniku čistenia zubov a dostali odpovede na zvedavé otázky. Dozvedeli sa mnohé zaujímavosti – napr. prečo sa netreba báť pravidelne navštevovať zubnú ambulanciu.

 

Vianočná výzdoba v ŠKD

 

Zima

Od severu vietor duje, zima prišla, zrazu tu je.

Prišla sem – tam poľom v blate a všetko je v bielom šate.

Slnko darmo zub si brúsi, teraz predsa sneh byť musí.

 

Vianočný šachový turnaj

Dňa 21. 12. 2017 sa uskutočnil „Vianočný turnaj v šachu“ v ŠKD štvrtých ročníkov.

Víťazom sa stal Timotej Kovár zo 4. A, druhé miesto obsadil Damián Bojňanský zo 4. A, 3. miesto Tomáš Keszi zo 4. A a 4. miesto Adam Obert zo 4. B. Víťazom blahoželáme.

 

Príchod Mikuláša a varenie vianočného detského punču

6.12. si pripomíname sviatok sv. Mikuláša a ten je obľúbený predovšetkým u detí.

Tie nedočkavo očakávajú sladké darčeky vo svojich starostlivo vyčistených čižmičkách. Aj v ŠKD nás v tomto roku navštívil Mikuláš a mal aj pomocníkov anjela a čerta. Deti obdaril sladkosťami a ony mali pre neho pripravené pekné piesne a básne a ponúkli ho vianočným punčom, ktorý pripravili spolu s p. vychovávateľkami.

Prvá pomoc a ochrana zdravia

Pravidelne každý rok navštívia našu školu študenti SoZŠ v Nitre s PaedDr. Krištofovou a poučia deti v ŠKD o poskytovaní prvej pomoci pri ľahších úrazoch a pri ohrození života. Deti si prakticky vyskúšali ako uložiť pacienta do stabilizovanej polohy, kedy a ako použiť trojrohú šatku, ako poskytnúť umelé dýchanie a masáž srdca.

V ŠKD sa uskutočnila aj beseda s detskou lekárkou Mudr. Galbavou, ktorá deťom porozprávala ako predchádzať chorobám, ako sa primerane obliekať v každom ročnom období a taktiež aj o osobnej hygiene.

Návšteva DSS v Nitrianskych Hrnčiarovciach

Po roku sme opäť navštívili Dom sociálnych služieb v Nitrianskych Hrnčiarovciach spolu s deťmi zo 4. B, 2. B a 2. D. Deti si pre starkých pripravili pekný kultúrny program, ktorý veľmi potešil a dojal obyvateľov Domu sociálnych služieb.

 

Dramatizácia divadelného predstavenia O princeznách a drakoch

V uplynulom týždni sa v ŠKD uskutočnilo divadelné predstavenie pre deti 1. a 2. ročníka. Deťom sa veľmi páčilo a aktívne sa zapájali do deja rozprávky.

Halloween

Halloween a halloweenská párty v ŠKD.

 

Čistenie areálu školy

O tom, že žiakom 4. ročníka záleží na ochrane životného prostredia a peknom okolí školy svedčí aj to, že sa aktívne zapojili v rámci prírodovedno-environmentálnej výchovy do čistenia okolia a hrabania lístia v areáli. Je však smutné, že niektorí ľudia stále nevedia, kam odpad patrí.

Jesenná výzdoba

Hoci sa príroda pomaly pripravuje na zimný spánok, hýri všetkými farbami. Celá škola sa odela do jesenných šiat. Triedy a chodby sa dali do súladu s práve prebiehajúcim ročným obdobím.

Rekreačná činnosť v ŠKD

Na školskom dvore pribudli nové preliezačky, hojdačky, šmýkalka a tabuľa na kreslenie a tak môžu deti počas rekreačnej činnosti dostatočne relaxovať a tak vhodnou formou odbúravať psychickú a fyzickú únavu z vyučovania.

Pani Jeseň

S príchodom septembra a nástupom detí do školy začína preberať žezlo pani Jeseň.