Školský klub – klasické triedy – 2014/15

Práce detí v školskom klube v mesiaci jún

Píšem krajšie

Prváčik sa musí naučiť veľa poznatkov, prijať nové informácie a prispôsobiť sa novým pravidlám v škole. Ako zvládli písanie nám dokazovali v súťaži „Píšem krajšie“.

Slovensko, do toho…

Takto povzbudzovali fanúšikovia na MS v hokeji a aj deti v ŠKD fandili a držali palce slovenským hokejistom a vyrábali hokejové dresy podľa vlastných predstáv.

Moja mama

Ku Dňu matiek deti pripravovali milé darčeky a niektoré sa pokúsili namaľovať portréty svojich mamičiek.

Práce našich detí v mesiaci apríl

Ekoolympiáda

Pri príležitosti Dňa Zeme pripravili p. vychovávateľky pre žiakov 2. ročníkov športovú Ekoolympiádu. Súťažilo sa v štyroch disciplínach, pri ktorých boli použité pomôcky z odpadového materiálu (plastové fľaše, vrchnáčiky z PET fliaš, papierový kartón a pod.). Výhercovia súťaže boli samozrejme odmenení.

Nitra – moje mesto

Na túto tému naši prváčikovia preukazovali svoje vedomosti o meste Nitra v zábavnom kvíze. A o tom, že vedia toho naozaj dosť, nás presvedčili svojimi správnymi a pohotovými odpoveďami.

Deň narcisov

Deň narcisov je unikátny projekt a jeho symbolom je žltý narcis – kvietok jari a nádeje.
Aj v ŠKD prebehla v tento deň zbierka a symbolickým gestom pripnutia narcisu na odev sme vyjadrili podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s onkologickým ochorením.

Veľkonočné pozdravy a záložky do knihy

Veselé veľkonočné sviatky

Veľkonočné sviatky sú najvýznamnejší kresťanský sviatok. Typické sú aj veľkonočné zvyky – oblievanie vodou, šibanie korbáčmi, ale aj maľovanie vajíčok, zajačikov, výroba kuriatok.

Prichádza jar

Ani jedno ročné obdobie neočakávame tak túžobne ako jar. Po studenej zime sa prebúdza všetka okolitá príroda. Cítiť to aj v našich oddeleniach.

Činnosť v ŠKD v mesiaci február

Pochovávanie basy

Symbolické pochovávanie basy je ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Jej základným motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. A takéto komické stvárnenie pochovávania basy spolu s postavou kňaza a smútiacich pozostalých nám predviedli deti 9. a 10. oddelenia v ŠKD.

Fašiangové obdobie

Je to obdobie charakteristické najmä pre karnevaly, výrobu masiek a šašov, o čom svedčia aj naše oddelenia v ŠKD vyzdobené rozmanitými prácami detí symbolizujúce toto obdobie.

Srdiečkový deň

Tento názov asi právom tomuto dňu patrí, pretože všade okolo nás je samé srdiečko. Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. februára. Aj deti v ŠKD maľovali, strihali a nalepovali srdiečka a vyrábali romantické darčeky pre svojich blízkych, ktorých majú najradšej, najmä mamičky, oteckov, súrodencov a starých rodičov.

Práce našich detí

Aj v januári sa deti v ŚKD snažili a vytvorili zaujímavé a vkusné práce, ktorými vyzdobovali nielen triedy, ale aj chodby našej školy.

Zimné radovánky na školskom dvore

Biela perina konečne pokryla školský areál a šanteniu a výskaniu detí na snehu počas rekreačnej činnosti v ŠKD nebolo konca.

Hod snehovou guľou

Deti v ŠKD vedieme k pohybu často hravou formou. Keďže deti uprednostňujú dynamické pohyby, súťažili sme v hode snehovou guľou na terč.

Dramatizácia rozprávky O repke

Kde bolo tam bolo, bol raz jeden dedko…
Tak začína rozprávka O repke, ktorú nám predviedli deti z 5. oddelenia v ŠKD

Vianoce

Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí,

na stromčeku sviečky svietia, šťastím žiaria deti.


 

Vianočné pozdravy

Počas Vianoc myslíme na našich najbližších a preto im posielame vianočné pozdravy. O to viac potešia tie, ktoré zhotovili detské rúčky.


 

Mikuláš

Na sviatok sv. Mikuláša sa tešia najmä deti, pretože v tento deň si nájdu v čižmičkách sladké prekvapenia.

Zima v lese

Zima onedlho prevezme svoje žezlo a toto je zima v lese očami našich detí.

Jeseň – zaujímavé ročné obdobie so svojskou atmosférou

Čaro jesene dokázali deti vyjadriť svojou fantáziou a tvorivosťou vo svojich prácach.

Halloween v ŠKD

Halloween neobišiel ani naše zemepisné šírky a tak si deti v posledný októbrový týždeň vyzdobili triedy čiernymi mačkami, netopiermi a zubatými tekvicami, obliekli strašidelné masky a party sa mohla začať.

Veselé tekvice

Keď pestrofarebné lístie začne zdobiť trávnik pod stromami, v záhradách preberá kráľovské žezlo tekvica – neodmysliteľný symbol jesene. Aj deti v ŠKD spolu s p. vychovávateľkami pripravovali v tomto období menšie tekvičkové dekorácie.

Beseda o prvej pomoci

V októbri počas klubovej činnosti zavítali do 2. a 4. oddelenia študentky SZŠ v Nitre s PaedDr. Krištofovou. Praktickými ukážkami poskytovania prvej pomoci poučili deti ako uložiť pacienta do stabilizovanej polohy, ako poskytnúť umelé dýchanie a masáž srdca, ako si poradiť s trojrohou šatkou, spôsobmi obväzovej techniky a dentálnou hygienou. Deti boli veľmi aktívne a vďačne spolupracovali so sympatickými zdravotníčkami.

Svetový deň mlieka a výživy

Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Aj v ŠKD sa snažíme zvýšiť povedomie detí, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre deti.

IMG_1853

Október – mesiac úcty k starším

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktorý si pripomíname v októbri, vyrábali deti v ŠKD milé darčeky pre svojich starých rodičov.

IMG_1850

September v ŠKD

Aj v školskom roku 2014/2015 navštevujú ŠKD šikovné a kreatívne deti a toto sú výsledky ich práce za mesiac september.