Baltie 2014 – medzinárodné finále

Medzinárodné finále  sa uskutočnilo v dňoch 6. – 8. 6. 2014 v Rzeszowe v Poľsku. Súťažili deti z Poľska, Česka, Bieloruska a Slovenska.

Výseldky našich žiakov:

Kategória A (0. – 3. ročník):

  • Timon Plichta, 3. U  –  18. miesto
  • Christian Bori, 3. T – 23. miesto

Kategória B (4. – 6. ročník):

  • Martin Požgaj, 4. U – 47. miesto
  • Dominik Haspra, 4. T – 55. miesto

Kategória C (7. – 9. ročník):

  • Tatiana Cinová, 8. T – 9. miesto