Baltie 2014 – krajské kolo

Dňa 2. 4. 2014 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo súťaže v programovaní Baltie 2014. Okrem našich žiakov sa súťaže zúčastnili deti z Nových Zámkov, Levíc, Štúrova a z Gymnázia Párovská z Nitry. Naši žiaci boli mimoriadne úspešní, až 20 z nich na základe výsledkov v rámci štátu postúpilo do národného kola.

Výsledky našich žiakov:

Kategória A (0. – 3. ročník):

PoradieSúťažžiaciTrieda
2.Christian Bori3. Tpostup do NK
3.Timon Plichta3. Upostup do NK
4.Benjamín Tydor2. Upostup do NK
6.Dávid Valent3. T
7.Alexandra Tomššíková3. T
8.Timotej Rumanovský2. T
10.ŠŠimon Olejník1. T

Kategória B (4. – 6. ročník):

PoradieSúťažžiaciTrieda
1.Andrej Hulák5. Upostup do NK
2.Lea Valentová5. Tpostup do NK
3.Hugo Ivan Zelenák5. Tpostup do NK
4.ŠŠimon Verešš4. Upostup do NK
5.Mária Ivanová5. Upostup do NK
6.Dominik Haspra4. Tpostup do NK
8.Martin Lakatošš4. Upostup do NK
9.Marek ŽŽarnovičan4. Tpostup do NK
10.Andrej Chlebec4. Upostup do NK
12.Martin Požžgaj4. Upostup do NK
15.Leon Fiebig4. Tpostup do NK
19.Adam Tkáč4. U
22.Vanesa Urbanová4. T
24.Rebeka Tydorová5. T
25.Samuel ŠŠkultéty4. T

Kategória C (7- – 9. ročník):

PoradieSúťažžiaciTrieda
1.Tatiana Cinová8. Tpostup do NK
2.Adam Predanocy8. Tpostup do NK
3.Martin Kuna9. Tpostup do NK
4.Patrik Horský7. Tpostup do NK
5.Matej Koreň7. Tpostup do NK
6.Alan Fiebig7. Tpostup do NK
10.Sandy Urbanová8. T