Baltie 2011 – krajské kolo, 20. 4. 2011

Dňa 20. 4. 2011 sa na Slovensku uskutočnili krajské kolá súťaže v programovaní Baltie 2011. Pre Nitriansky kraj súťaž organizačne zabezpečila naša škola. Súťaž sa uskutočnila v našich počítačových učebniach. Súťažilo sa v 2 vekových kategóriách: v kategórii A (ročník 1. – 5.) a v kategórii B (ročník 6. – 9). Po prvýkrát sa krajské kolá konali prostredníctvom nového súťažného servera, na ktorom sa  súťažiacim v stanovenom čase zobrazili súťažné úlohy, ktoré po vyriešení žiaci odoslali na tento server, kde boli automaticky vyhodnotené.

Výsledky našich žiakov:

Kategória A:

 • 3. miesto – tím TAZU – Tatiana Cínová, 5. U, Zuzana Ďurfinová, 5. T – postup do národného kola
 • 5. miesto – Sandy Urbanová, 5. U
 • 8. miesto – tím The West  – Marek Bugár, Patrik Horský, 4. T
 • 9. miesto – RIBENKO – Richard Blažo, 3. A
 • 10. miesto – PREDKO – Adam Miroslav Predanocy, 5. U
 • 11. miesto – THREE MAN – Alan Fiebig, Rastislav Zeleňák, Matej Koreň, 4. U
 • 13. miesto – ANDY – Andrej Hulák, 2. U

Kategória B:

 • 2. miesto – Michal Bali, 9. T – postup do národného kola
 • 3. miesto – Peter Eller, 6. T – postup do národného kola
 • 4. miesto – Martin Prochászka, 9. T – postup do národného kola
 • 5. miesto – tím J+L – Jonáš Jánsky, Lucia Šebová, 7. T – postup do národného kola
 • 6. miesto – Oliver Szöllösi, 6. T
 • 7. miesto – Martin Kuna, 6. T
 • 8. miesto – Albert Szöllösi, 7. T