Vianoce 2013 – národné kolo

Tvorivá súťaž v programovaní v programovacom jazyku Baltík.

Výsledky našich žiakov v celoslovenskom kole:

kategória B (ročník 4. – 6.):

1. miesto – tím BFF s programom Baltíkove Vianoce (Lea Valentová, Rebeka Tydorová, 5. T) – postup do medzinárodného finále

Blahoželáme!