Vianoce 2012 – národné kolo

Tvorivá súťaž v programovaní v programovacom jazyku Baltík.

Výsledky našich žiakov:

kategória A (ročník 0. – 3.):

  • 4. miesto – tím LEDA (Leon Fiebig – 3. T, Dávid Valent – 2. T) – postup do medzinárodného kola

kategória B (ročník 4. – 6.):

  • 1. miesto – Alan Fiebig, 6. T – postup do medzinárodného kola
  • 7. miesto – Lea Valentová, 4. T

kategória C (ročník 7. – 9.):

  • 2. miesto – tím SAD (Sandy Urbanová, Adam Predanocy – 7. T) – postup do medzinárodného kola

Blahoželáme!