CREATIVE BALTIE 2012

Medzinárodná tvorivá súťaž v programovaní.

Výsledky našich žiakov:

Národné kolo:

kategória B (ročník 4. – 6.):

  • 2. miesto – ANDY (Andrej Hulák, 4. U) – postup do medzinárodného finále
  • 4. miesto – RIBENKO (Richard Blažo, 5. A)

Do medzinárodného finále postupujú z každého zúčastneného štátu prví dvaja z každej vekovej kategórie. Finále sa uskutoční 24. 11. 2012 tradične v Brne v priestoroch FIT VUT.

Medzinárodné finále, 24. 11. 2012, FIT VUT Brno

kategória B (ročník 4. – 6.):

  • 5. miesto – ANDY (Andrej Hulák, 4. U)

Blahoželáme!