2% z dane

Vážení rodičia a priaznivci našej školy,

v prípade, že máte záujem podporiť našu školu 2 % zo zaplatenej dane z príjmov, vyzdvihnite si, prosím, príslušné tlačivo na sekretariáte školy alebo si ho stiahnite na tejto stránke.

Tlačivo na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ďalšie informácie: www.rozhodni.sk

Všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť našu školu, vopred ďakujeme.