Úspechy 2015/16 – slovenský jazyk

Rozprávkové vretienko

Šaliansky Maťko

Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo  – I. kategória         próza

 1. miesto – Ema Ilavská U
 2. miesto – Lea Barthová II.T, Liliana Škúciová III.B
 3. miesto – Zoja Čitáriová III.C, Henrich Kudroč III.C

poézia

 1. miesto – Andrej Spaček IV.T
 2. miesto – Vivien Vágaiová III.C, Nátan Vondrák IV.U
 3. miesto – Adam Majcher III.U, Vivien Formelová III.C

II. kategória                                 próza

 1. miesto – Simona Horičková VI.T
 2. miesto – Jakub Mladý V.U
 3. miesto – Barbora Latečková VI.A

poézia

 1. miesto – Dávid Valent V.T
 2. miesto – Samuel Jozek V.C
 3. miesto – Lenka Ďurčová V.D

III. kategória         próza 

 1. miesto – Lea Valentová VII.T
 2. miesto – Michal Gecík VIII.A
 3. miesto – Laura Majcherová VII.T

poézia

 1. miesto – Rebeka Tydorová VII.T
 2. miesto – Richard Bonde VIII.T
 3. miesto – nebolo udelené

Obvodné kolo:

I. kategória – próza – Ema Ilavská – I. miesto

I. kategória – poézia – Andrej Spaček – II. miesto s postupom na okresné kolo

II.kategória – próza – Simona Horičková – I. miesto

II.kategória – poézia – Dávid Valent – II. miesto

III. kategória – próza – Lea Valentová – I. miesto

III. kategória – poézia – Rebeka Tydorová – III. miesto

Okresné kolo:

I. kategória – próza – Ema Ilavská – 3. miesto

II.kategória – próza – Simona Horičková – čestné uznanie