Úspechy 2014/15 – anglický jazyk

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Dňa 27. 11. 2014 sa v škole konala olympiáda v anglickom jazyku. Do olympiády sa zapojilo 39 žiakov a súťažili v dvoch kategóriach. Žiaci 5. – 7. ročníka v kategórii 1A a ročníky 8.-9. v kategórii 1B. Víťazmi školského kola sú Jakub Štang v kategórii 1A, Karin Kodatová v kategórii 1B. Víťazom gratulujeme a držíme palce pri ďalšej reprezentácii školy.