Školský klub – klasické triedy – 2016/17

Psovodi zo zboru väzenskej a justičnej stráže

S napätím očakávali deti príchod psovodov zo ZVJS z Nitry. Zvedavo sledovali ukážky práce s vlčiakom a to napr. zadržanie páchateľa na diaľku alebo cviky obrany.

Hasiči v ŠKD

Zvuky sirény „Horí, horí“ a blikajúce svetlá hasičských áut poznajú deti veľmi dobre. Dňa 2. 6. 2017 k nám zavítali nitrianski hasiči, ktorí predviedli deťom pútavé a zaujímavé ukážky a prehliadku techniky. Najväčším zážitkom však bolo striekanie vody z požiarnej prúdnice a auto s výsuvným rebríkom.

Páni hasiči odpovedali aj na všetky zvedavé otázky detí.

 

 

Sviatok detí

Pri príležitosti MDD sa uskutočnilo v ŠKD zábavné popoludnie pod názvom „Deti deťom“. Nálada aj program boli super.

Práce našich detí v školskom klube

Ľudovo – umelecký krúžok

Ambrušová – Ďuríková (III. C, IV. D a I. A)

Od Lucie do Troch kráľov  vystúpenie vo vianočnom mestečku

Video

Pochovávanie basy – ukážka tradícií pre deti z ŠKD vo vestibule školy

Video 1

Video 2

Apríl – mesiac lesov

Apríl –  mesiac lesov 4. ročník poňal výtvarne a hravo. Vznikli krásne práce a porozprávali sme sa o dôležitosti ochrany lesov – našich zelených pľúc. Porotu oslovili práce  Lary Haverovej, Kristínky Balcovej, Ninky Jeseničovej, Lei Šebokovej a Lilly Urbanovej.

Žonglérske vystúpenie

 

Veselá Veľká noc

 

Marec – mesiac knihy

Podporu knihám sme vyjadrili súťažou čitateľskej gramotnosti pre žiakov 4. ročníka. Zúčastnení čitatelia riešili úlohy vyplývajúce z článku. Najúspešnejší boli: Karin Nemcová 4. A, Tomáš Šindler 4. A, Sáša Polášová 4. B a zemiaková medaila patrí Kristínke Balcovej 4. C. Najväčšia výhra je však láska ku knihám. Gratulujeme!

 

Začalo sa obdobie jari

Keď sa lúky zelenajú a slniečko hreje oveľa silnejšie, nastáva obľúbené ročné obdobie a cítime to aj v našich oddeleniach.

Činnosť detí v ŠKD v mesiaci február na pracovnotechnickej výchove

Pochovávanie basy

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde …

Fašiangy sú prechodom medzi zimnýma jarným obdobím. Veselé obdobie plné zábavy, hodovania, karnevalov vystrieda 40 dňový pôst, ktorému predchádza symbolické pochovávanie basy.

 

Súťaž v ŠKD

V uplynulých dňoch sa uskutočnila v ŠKD súťaž medzi prvákmi v Dobble. Najlepšie sa darilo Lily Vincúrovej z 1. B, druhé miesto obsadila Anička Šrámeková z 1. C a tretie miesto Danko Kudroč z 1. B triedy.

 

 

Naša činnosť v mesiaci január

Žonglérske vystúpenie

26. 1. 2017 mali deti 3. a 4. ročníkov zábavné popoludnie za účasti žongléra. Všetky žonglérske kúsky si mohli vyskúšať osobne.

Súťaž v ŠKD

V uplynulých dňoch sa uskutočnila v školskom klube súťaž v hádzaní loptičiek a snehových gúľ na cieľ, v tomto prípade pyramídu plechoviek. Všetky deti boli za svoj výkon ocenené.

Zimné radovánky na školskom dvore

Tohtoročná zima je naozaj krásna a snehová nádielka dostatočná na to, aby sa deti v ŠKD popoludní vyšantili dosýta.

 Kŕmili sme vtáčiky

Zima je pre vtáčiky náročné obdobie. Deti v ŠKD sa snažia, aby prežili aj tú najtuhšiu zimu a pomáhajú im tým, že ich pravidelne aj s pomocou pána školníka prikrmujú.

Zima

Od severu vietor duje, zima prišla, zrazu tu je.

Čosi biele z neba letí, radujú sa všetky deti.

Piekli sme medovníky

Divadielko pre 1. ročník

V decembri  si deti 1. ročníkov pozreli divadelné predstavenie Cesta za šťastím.

Mikuláš

Mikuláš patrí medzi najobľúbenejšie sviatky detí a preto sme ho  v ŠKD  podľa ich predstáv kreslili a vyrábali.

Mikulášske popoludnie v ŠKD

Dňa 6. decembra teda na Mikuláša sa uskutočnilo v ŠKD zábavné popoludnie za prítomnosti Mikuláša, anjela a čertíka. Deti z prvých a druhých ročníkov si pre Mikuláša pripravili piesne, básne a tance a ten ich samozrejme odmenil sladkosťou.

Naša činnosť v mesiaci november

Naša činnosť v mesiaci október

Vystúpenie v ZSS v Nitrianskych Hrnčiarovciach

Aj  v tomto roku boli deti z našej ŠKD zaspievať, zatancovať a zarecitovať klientom domova dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Krásny program zožal u týchto starých ľudí, často odkázaným na pomoc iných, veľký potlesk a nakoniec sa spolu s deťmi odfotili.

Zdravá strava

Zdravá strava je pre dieťa veľmi dôležitá. To si pripomínajú aj deti v ŠKD rôznymi aktivitami a ochutnávkami ovocia a zeleniny.

 

Halloween

Deti preoblečené za čarodejnice, duchov, mačky a kostlivcov a rôzne symboly halloweenu bolo vidieť v ŠKD v posledný októbrový deň.

ŠKD má talent

Koncom októbra sa konalo v ŠKD zábavné popoludnie pre 1. ročníky pod názvom ŠKD má talent. Najlepšie talenty vyberala detská porota, ktorá rozhodla o víťazoch.

Jeseň

Pani jeseň prišla k nám,

krásne farby dala nám.

Vyfarbila stromy, lesy,

všetko dali deti na výkresy.

Činnosť v ŠKD v mesiaci september

 

Prvá pomoc

Tak ako každý rok aj v uplynulých dňoch k nám zavítali študentky z krúžku prvej pomoci SOZŠ v Nitre s pani profesorkou PaedDr. Máriou Krištofovou. Prváci sa poučili teoreticky aj prakticky o poskytovaní prvej pomoci a taktiež aj o dentálnej hygiene na modele chrupu.

Prvé práce našich prváčikov v ŠKD