Školský klub – klasické triedy – 2015/16

Naše práce

Časopis Benkáčik

V tomto školskom roku sme založili aj školský časopis Benkáčik, ktorý bude vychádzať 2x ročne. Deti v ňom nájdu veľa zábavy, je tu priestor aj pre vlastnú tvorbu a tiež pre súťaž.
IMG_3511

Matematická súťaž v ŠKD

V mesiaci máj sa uskutočnila v ŠKD medzi druhými ročníkmi súťaž „Kráľ matematikár“. Najlepšie počítal Peťko Ožvalda z 2. B, na druhom mieste sa umiestnila Natálka Koperová z 2. A a tretie miesto obsadila Kristínka Jozeková z 2.C. Srdečne blahoželáme.

MDD

Super zábavu a dobrodružstvo pripravili p. vychovávateľky deťom tretích ročníkov pri príležitosti ich sviatku – MDD.

Kultúrny program

Dňa 12.5.2016 sa žiačky 3. ročníkov pod vedením p. vych. Ďuríkovej, Ambrušovej a Bisovej zúčastnili programu „stavanie mája“ v Špeciálnej základnej škole na Čermáni. Súčasťou stavania mája boli tance, spevy piesní a spoločná zábava detí.​​​​​​​​

Hasiči v ŠKD

Vo štvrtok 5.5.2016 sa žiaci z ŠKD mohli zoznámiť s prácou hasičov. Priviezli sa na školský dvor na vozidle určenom na rýchly zásah spolu s prívesným vozíkom, v ktorom mali všetko potrebné na zásahy. Deti kládli hasičom veľa zvedavých otázok. Avšak najväčší záujem mali deti o vyskúšanie rôznych druhov prúdnic, ktoré hasiči používajú pri požiaroch.

Prečo cvičiť?

Tak na túto otázku deti odpovedali inštruktorke cvičenia a trénerke detí p. Malchovej, ktorá nám predviedla a naučila nás ako rozvíjať silu, ohybnosť, rovnováhu, koncentráciu a obratnosť. Deti z 5. a 7. oddelenia si zatrénovali a zistili, v čom sa treba ešte zdokonaliť. Najzdatnejší z každého družstva boli odmenení.

Beseda s hercom RTVS – Ivom Bisom

V mesiaci apríl k nám zavítala obľúbená detská postavička zo seriálu Trpaslíci Emotikom Smutný alias Ivo Bis, ktorý tretiakom porozprával o práci herca, natáčaní rozprávky a odpovedal deťom na ich zvedavé otázky. Nakoniec sa uskutočnila autogramiáda.

Beseda o správnej výžive

Dňa 19.4.2016 nás navštívila p. Šugrová – edukačná sestra, ktorá deťom z 2. ročníkov veľmi pútavo prednášala o zdravej výžive, ale aj o chorobe – cukrovke, ktorá môže vzniknúť nesprávnym stravovaním. Všetkým deťom priniesla aj pekné darčeky, zdravé ovocie, za čo jej ďakujeme.

Beseda s vedúcou ŠJ pani J. Molnárovou

Minulý týždeň sme si medzi nás pozvali p. vedúcu ŠJ, ktorá nám zábavnou formou porozprávala o stravovaní v školskej jedálni, zostavovaní jedálneho lístka, ale aj o slušnom správaní v ŠJ a odprezentovala úspechy a ocenenia, ktoré naša školská jedáleň získala.

Jarné piesne, tance a hry

Naše práce

Jar sa prebúdza

Marec – mesiac knihy

S knižkami sa stretávame od útleho detstva a aj dnes v dobe nových a rýchlych informačných technológií uprednostňujeme aj v ŠKD trávenie voľných chvíľ s knihou. Kniha je stále veľmi praktickou pomôckou pri vzdelávaní i zábave. Zvlášť v mesiaci marec častejšie navštevujeme školskú knižnicu, čítame a dramatizujeme rozprávky.

Radostné veľkonočné sviatky

Trošku vody za golier,
pár vajíčok na tanier,
pár šibnutí po zadku,
veľa zdravia ku sviatku.

Prvá pomoc

V dňoch 12. a 19. februára sme privítali v 1.- 4. oddelení ŠKD študentky z Krúžku prvej pomoci – SoZŠ v Nitre s PaedDr. Máriou Krištofovou. Všetci naši prváci mali možnosť poučiť sa teoreticky a prakticky o poskytovaní prvej pomoci pri ľahších úrazoch i pri ohrození života. Deti si vyskúšali ako uložiť pacienta do stabilizovanej polohy, kedy a ako použiť trojrohú šatku, ako poskytnúť umelé dýchanie a masáž srdca. So záujmom si vyskúšali aj dentálnu hygienu na modele chrupu. Budúcim zdravotníčkam ďakujeme za odovzdanie nových poznatkov, za trpezlivosť a ochotu zmysluplne venovať svoj voľný čas našim deťom.

Šachový turnaj

Počas uplynulých dní sa uskutočnil medzi štvrtákmi šachový turnaj. Šach rozvíja aj u detí logické myslenie a cvičí pamäť. O výsledku rozhodujú taktické a plánovacie schopnosti hráčov a tiež pozornosť.

Súťaž s TAMI

V mesiaci február prebiehala súťaž s TAMI – mliečne výrobky a logo TAMI. Do tejto súťaže sa zapojili aj deti v ŠKD z 2. B triedy a vytvorili originálny plagát.

Valentínske srdiečka

Sviatok sv. Valentína je príležitosťou drobným darčekom prejaviť svoju lásku a náklonnosť blízkej osobe. Deti v ŠKD vyrábali milé darčeky pre svojich rodičov.

Fašiangy

Február patrí medzi najveselšie mesiace v roku, lebo sú fašiangy. A fašiangy, to sú plesy, karnevaly, veselé masky. Aj deti prežívali toto obdobie príjemne a veselo a zabávali sa aj pri výzdobe svojich tried a chodieb v škole.

Zima a jej čaro

Zima je v tomto roku teplá a skúpa na sneh, ale to neodradilo deti v ŠKD a svoje predstavy o zime vyjadrili svojimi prácami.

Hod snehovou guľou na cieľ

Tak sme sa predsa dočkali a konečne napadal sneh. Nie je ho veľa, ale stačilo to na obľúbenú detskú disciplínu – hod snehovou guľou. Tentokrát nie na kamaráta, ale na terč. A každý zo zúčastnených dostal aj malú odmenu.

Pexesiáda

Druhý januárový týždeň prebiehala v ŠKD súťaž v pexese 2. ročníkov.
Do súťaže sa zapojili deti s veľkým nadšením, každý sa snažil vyhrať.
Víťazom a pexesovým kráľom sa nakoniec stal Timko Kovár z 2. A, na druhom mieste skončil Peťko Ožvalda z 2. B a ako tretí sa umiestnil Markusko Ševce z 2. D triedy. Víťazi boli samozrejme odmenení.

Prikrmovanie vtáčikov v zime

V zimných mesiacoch si našu pomoc zaslúžia vtáčiky, ktoré nám celú jar a celé leto spríjemňujú pobyt v prírode svojim štebotaním.
Počas zimy sa v prírode nachádza veľmi málo dostupnej potravy pre vtáčiky. To veľmi dobre vedia aj naše deti a preto v rámci prírodovedno-enviromentálnej výchovy a za pomoci p. školníka kŕmia vtáčiky na školskom dvore a tak im pomáhajú prežiť náročné obdobie zimy.

Vianoce

Vianoce sú najkrajšie sviatky roka a aj v oddeleniach bolo cítiť túto krásnu atmosféru.

Bábkové divadlo

Dňa 17.12.2015 zavítalo do ŠKD bábkové divadlo s vystúpením O domčeku, ktorý kašľal.

Piekli sme medovníky

Pečenie medovníkov je príjemnou sviatočnou udalosťou aj pre deti, ktoré si zároveň vyhotovujú jedinečný darček pre svojich najbližších. Radosť z hotových výrobkov bola veľká.

Mikulášska burza v ŠKD

Mikuláš

Pred Mikulášom nastáva čas, aby si deti poriadne vyčistili čižmičky a dali do okien. A že sa deti sa na Mikuláša poriadne pripravili, svedčí aj výzdoba v ŠKD.

Naša činnosť v mesiaci november

Posedenie dôchodcov na našej škole

Dňa 9.11.2015 sa uskutočnilo na našej škole posedenie dôchodcov z Klokočiny . K príjemnej atmosfére tohto stretnutia prispeli svojim kultúrnym programom aj deti z ŠKD.

Tekvicové strašidielka

Vyrezávanie tekvíc má aj na našom území dlhú tradíciu. Aj šikovné ruky našich detí v ŠKD za pomoci p. vychovávateľky vyrábali z tekvíc rôzne strašidielka.

Návšteva zariadenia pre seniorov v Nitrianskych Hrnčiarovciach

V rámci „Mesiaca úcty k starším“ navštívili deti z ŠKD z 5. a 7. oddelenia pod vedením p. vychovávateliek Zariadenie pre seniorov v Nitrianskych Hrnčiarovciach a pripravili pre nich milé darčeky. Deti predviedli starkým svoj kultúrny program. Vystúpenie bolo pestré, plné tanca, spevu, básní. Potešením bolo, že našu návštevu ocenil aj personál zariadenia a nejednému zo starkých sa veru zaleskla v oku slza.

Výtvarná súťaž „Hovorme o jedle“

Od 12.10 do 16.10.2015 sa žiaci v školskom klube zapojili do súťaže „Hovorme o jedle“. Kreatívne a inovatívne nápady preniesli na výkresy a dúfame, že niektorá z cien poputuje aj k nám.

Futbalový turnaj žiakov ŠKD

Futbal je asi najobľúbenejšia športová aktivita chlapcov 4. ročníkov a tak si na školskom futbalovom ihrisku zmerali sily žiaci z 11. a 12. oddelenia ŠKD.

Jesenné dekorácie

Hoci sa príroda pomaly pripravuje na zimný spánok, všetko ešte hýri jesennými farbami.

Oddychová a relaxačná činnosť v ŠKD

Je to pokojná a pohybovo nenáročná činnosť detí a má svoje nezastupiteľné miesto v týždennej skladbe ŠKD.

Jeseň v ŠKD

Leto je nenávratne za nami, prichádza čarovné obdobie plné farieb a dozrievajúcich plodov. Z lesa pomaly mizne veselý štebot vtákov a les pustne.

Prvé práce detí v školskom klube v šk. roku 2015/2016