Školský klub – klasické triedy – 2013/14

Návšteva u požiarnikov

 

Živé človeče nehnevaj sa – 1. A – 2. C

Kreslenie na asfalt – moja mama

Šperkovnice mamičkám k ich sviatku

Cestovinová matematika

Na obede sme si zopakovali aj abecedu

Na obede sme si zopakovali abecedu

Tešíme sa zo slnečného počasia

Naše triedne víly

Veľká noc už klope na dvere

Veľkonočné dekorácie

Už je jar, prilietajú k nám včielky

Už rozkvitli aj kvietky

Darček pre mamičku k MDŽ

Valentínske srdiečka

Naša Halloweenská párty

Tanečný maratón pre 1. ročníky

Ekoolympiáda

Pri príležitosti Dňa Zeme, vychovávateľky ŠKD 1. ročníkov, pripravili pre deti 1. – 4. oddelenia športovú EKOOLYMPIÁDU. Súťažilo sa v 4 disciplínach, pri ktorých boli použité pomôcky z odpadového materiálu – namiesto kolkov naplnené plastové fľaše, z plastových fliaš rôznych veľkostí sme zhotovili nádoby, do ktorých deti hádzali z diaľky farebné vrchnáčiky. V disciplíne ,,Cesta po kameňoch“ poslúžil odpadový kartónový papier a pre slalom sme tiež použili plastové fľaše a mäkkú vyradenú loptu.

November – ilustrácia rozprávky

Mesiac úcty k starším – symbol lienka

Jeseň v ŠKD

IX. oddelenie – p. Ambrušová

VIII. oddelenie – p. Ďuríková

Prvá pomoc

Dňa 6. októbra počas klubovej činnosti zavítali do 1. B študenti SoZŠ v Nitre s PaedDr. Krištofovou. Praktickými ukážkami poskytovania prvej pomoci poučili deti ako uložiť pacienta do stabilizovanej polohy, ako poskytnúť umelé dýchanie a masáž srdca, ako si poradiť s trojrohou šatkou a spôsobmi obväzovej techniky. Deti boli veľmi aktívne, šikovné, vďačne spolupracovali a prežili nielen poučné, ale aj zábavné popoludnie so sympatickými zdravotníkmi.