Baltie 2013 – krajské kolo

Dňa 20. 3. 2013 sa  uskutočnilo krajské kolo súťaže v programovaní Baltie 2013. Zúčastnili sa žiaci z Levíc, z dvoch škôl z Nových Zámkov, z Gymnázia Párovská v Nitre a v hojnom počte žiaci našej školy. Naša škola súťaž aj organizačne zabezpečila. Najlepší postúpili do medzinárodného kola, ktoré sa uskutoční v apríli v poľskom Krakove.

Výsledky našich žiakov:

Kategória A (ročník 0. – 3.):

PoradieSúťažažiaciTrieda
2.Adam Tkáč3. U
4.Oliver Fafalák3. U
5.Andrej Chlebec3. U
6.Matúšš Čery3. T
7.Matúšš Ivan2. U
9.Martin Lakatošš3. T
11.ŠŠimon Verešš3. U
13.Dávid Valent2. T
14.Dominik Haspra3. T
15.Marek ŽŽarnovičan3. T
16.Ema Bobková3. T
17.Vanesa Urbanová3. T
18.Leon Fiebig3. T
19.Samuel ŠŠkultéty3. T

Kategória B (ročník 4. – 6.):

PoradieSúťažžiaciTrieda
1.Richard Blažžo5. A
2.Matej Koreň6. T
3.Alan Fiebig6. T
4.Patrik Horský6. T
5.Andrej Hulák4. U
7.Lea Valentová4. T
8.Hugo Ivan Zelenák4. T
11.Natália Kobidová4. U
13.Marek Bugár6. T
17.Mária Ivanová4. U
19.Patrik Halvoň4. U

Kategória C (ročník 7. – 9.):

PoradieSúťažžiaciTrieda
1.Peter Eller8. T
3.Adam Predanocy7. T
4.Lucia ŠŠebová9. T
5.Tatiana Cinová7. T
6.Martin Kuna8. T
8.Sandy Urbanová7. T

Kategória D (ročník 10. – 13.):

PoradieSúťažiaciKat.RočníkŠŠkola
1.Michal BaliD11Gymnázium Párovce