Baltie 2011 – národné kolo

V dňoch 13. – 15. 5. 2011 sa v Martine uskutočnilo národné kolo medzinárodnej súťaže v programovaní Baltie 2011. Súťaž sa konala v priestoroch martinskej školy ZŠ s MŠ Hurbanova. Súťažilo sa v nasledovných  kategóriách: v kategórii A (ročník 1. – 5., programovací jazyk Baltík 3), v kategórii B (ročník 6. – 9., programovací jazyk Baltík 3) a v spojenej kategórii C a D (žiaci ZŠ a SŠ, programovací jazyk SGP Baltie 4 C#). Dňa 13. 5. 2011 bolo slávnostné zahájenie súťaže a predvádzanie nesúťažných programov. Z našich žiakov sa s vlastným programom predstavil Peter Eller. V sobotu 14. 5. sa konala vlastná súťaž. Súťažiaci dostali 3 súťažné úlohy. Na ich vyriešenie mali 3 hodiny. Popoludní bol pre deti pripravený výlet do blízkeho skanzenu a večer si mohli zašportovať na športoviskách organizujúcej ZŠ. Medzitým celé popoludnie a večer pracovala porota, ktorá vyhodnocovala riešenia súťažiacich. V nedeľu 15. 5. bolo slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdanie dipolomov a cien.

Naši žiaci dosiahli vynikajúce umiestnenie a všetci postúpili do medzinárodného kola.

Výsledky našich žiakov:

Kategória A:

  • 4. miesto – tím TAZU – Tatiana Cínová, 5. U, Zuzana Ďurfinová, 5. T

V kategórii A súťažilo 27 tímov, do medzinárodného kola postupuje prvých 8.

Kategória B:

  • 3. miesto – Michal Bali, 9. T
  • 4. miesto – Peter Eller, 6. T
  • 6. miesto – tím J+L – Jonáš Jánsky, Lucia Šebová, 7. T
  • 8. miesto – Martin Prochászka, 9. T

V kategórii B súťažilo 24 tímov, do medzinárodného kola postupuje prvých 9.

Našim žiakom srdečne blahoželáme a držíme palce v medzinárodnom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 10. -12. 6. 2011 v Štúrove.

Výsledky – kategória A

Výsledky – kategória B