Baltie 2011 – medzinárodné kolo

V dňoch 10. – 12. 6. 2011 sa v Štúrove na ZŠ Adyho 6 uskutočnilo medzinárodné kolo súťaže v programovaní Baltie 2011. Zúčastnili sa deti z Česka, Slovenska a Poľska. Súťažilo sa v nasledovných  kategóriách: v kategórii A (ročník 1. – 5., programovací jazyk Baltík 3), v kategórii B (ročník 6. – 9., programovací jazyk Baltík 3) a v spojenej kategórii C a D (žiaci ZŠ a SŠ, programovací jazyk SGP Baltie 4 C#).

Dňa 10. 6. 2011 bolo slávnostné zahájenie súťaže a predvádzanie nesúťažných programov. Z našich žiakov sa s vlastným programom predstavila Zuzka Ďurfinová. V sobotu 11. 6. sa konala vlastná súťaž. Súťažiaci dostali 3 náročné súťažné úlohy. Na ich vyriešenie mali 4 hodiny. Popoludní bol pre deti pripravený výlet do blízkeho Ostrihomu a kúpanie na známom miestnom kúpalisku Vadaš. Medzitým celé popoludnie a večer pracovala porota, ktorá vyhodnocovala riešenia súťažiacich. V nedeľu 12. 6. bolo slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdanie dipolomov a cien.

Naši žiaci dosiahli vynikajúce umiestnenie.

Výsledky našich žiakov:

Kategória A:

  • 5. miesto – tím TAZU – Tatiana Cínová, 5. U, Zuzana Ďurfinová, 5. T

V kategórii A súťažilo 23 tímov.

Kategória B:

  • 2. miesto – Michal Bali, 9. T
  • 5. miesto – Peter Eller, 6. T
  • 9. miesto – tím J+L – Jonáš Jánsky, Lucia Šebová, 7. T

V kategórii B súťažilo 20 tímov.

Našim žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Vysledky_Baltie_2011_A

Vysledky_Baltie_2011_B