Krúžky

Školský rok 2017/2018

Por. č.Názov krúžkuVyučujúciVeková kategória
1ENGLISH PLUS 1.-4.r.Mgr. Mária Rybanová1. – 4.r.
2Čitateľský krúžok 1.-4.r.Mgr. Dana Kišová1. – 4.r.
3PLAYING ENGLISHMgr. Monika Urbanová1. – 4.r
4BASKETBAL 1.-4.r.Mgr. Peter Zákopčan1. – 4.r.
5Tabletový krúžok 1.-4.r.Mgr. Dana Bjalončíková1. – 4.r.
6Čítajme Anglicky 1.-4.r.Mgr. Jana Moravčíková1. – 4.r.
7Recitačný krúžok 1.-4.r.Mgr. Andrea Maňovská1. – 4.r.
8MAKSÍK matematickýMgr. Oľga Karáčová1. – 4.r.
9Prírodovedný krúžokMgr. Viktória Pizúrová3. – 4.r.
10Anglická dráma 3.-4.r.Mgr. Mariana Štangová3. – 4.r.
11LEGO ROBOTPaedDr. Róbert Harmata4. – 9.r
12Cvičenia zo Slovenského jazyku a literatúryMgr. Mária Bondeová
13Cvičenia zo Slovenského jazyku a literatúryMgr. Tatiana Kelemenová
14Cvičenia z matematikyMgr. Ingrid Macáková
15Tabletový krúžokMgr. Mária Bernáthová4. – 6.r.
16Krúžok Anglického jaz. 1.Mgr. Zuzana Feketeová
17Krúžok Anglického jaz. 2.Mgr. Zuzana Feketeová
18Rozhlasový krúžok – I.Mgr. Katarína Česárová
19Rozhlasový krúžok– II.Mgr. Henrieta Horičková
20STOLNÝ TENIS 5. – 9.r.Mgr. Tibor Kling5. – 9.r.
21FUTBAL 5. – 9.r.Mgr. Tibor Kling5. – 9.r.
22BASKETBAL 5. – 9.r.Mgr. Peter Zákopčan5. - 9.r.
23ENGLISH pre šiestakovMgr. Zuzana Feketeová6. A
24Matematický krúžok 9.AMgr. Gabriela Pukanová9. A
25Matematický krúžok 9.BMgr. Gabriela Pukanová9. B
26Cvičenia zo Slovenského jazyka 9.AMgr. Zuzana Bartošová9. A
27Cvičenia zo Slovenského jazyka a literatúry 9.BPhDr. Beáta Brunclíková9. B
28Cvičenia zo Slovenského jazyka a literatúry 9.CMgr. Ľubica Barátová9. C
29Cvičenia z Matematiky 9.UMgr. Mária Huláková9. U
31BALTIK programovanieMgr. Janka Kováčová
32Cvičenia z matematikyMgr. Milena Mullerová9. C