Creative Baltie 2014

Medzinárodná tvorivá súťaž v programovaní.

Výsledky našich žiakov:

Národné kolo:

kategória B (ročník 4. – 6.):

  • 1. miesto – tím Pohoďáci (Lea Valentová 6. T, Dávid Valent 4. T) – postup do medzinárodného finále

Medzinárodné finále, 29. 11. 2014, FIT VUT Brno

Súťažili žiaci z Česka, Poľska a Slovenska.

kategória B (ročník 4. – 6.):

  • 4. miesto – tím Pohoďáci (Lea Valentová 6. T, Dávid Valent 4. T)

Blahoželáme!

Výsledky medzinárodného finále.

Fotogaléria na stránkach súťaže.