CREATIVE BALTIE 2013

Medzinárodná tvorivá súťaž v programovaní.

Výsledky našich žiakov:

Národné kolo:

  • kategória A (ročník 0. – 3.):
  • 1. miesto – SLNIEČKO (Dávid Valent, 3. T) – postup do medzinárodného finále

kategória B (ročník 4. – 6.):

  • 1. miesto – Andy  a Hugo (Andrej Hulák, 5. U, Hugo Zelenák, 5. T) – postup do medzinárodného finále
  • 5. miesto – Lea (Lea Valentová, 5. T)

Do medzinárodného finále postupujú z každého zúčastneného štátu prví dvaja z každej vekovej kategórie. Finále sa uskutoční 30. 11. 2013 tradične v Brne v priestoroch FIT VUT.

Blahoželáme a držíme palce v Brne!

Medzinárodné finále, 30. 11. 2013, FIT VUT Brno

kategória A (ročník 0. – 3.):

  • 2. miesto – SLNIEČKO (Dávid Valent, 3. T)

kategória B (ročník 4. – 6.):

  • 6. miesto – Andy a Hugo (Andrej Hulák, 5. U, Hugo Zelenák, 5. T)

Blahoželáme!