Projekt Kamarát spolužiak – kamarát tablet

V mesiacoch september až december sa na našej škole realizoval projekt Kamarát spolužiak – kamarát tablet, ktorý bol zameraný na žiakov so zdravotným znevýhodnením. Vypracovaný bol na základe výzvy MŠ „Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2014“. Zo získaných financií z MŠ, ako aj z vlastných zdrojov sme zakúpili 4 tablety, špeciálne obaly na tablety a AppStore GiftCard, cez ktorú sme nakúpili rôzne aplikácie vhodné pre našich začlenených žiakov.
Vybraní žiaci so všeobecným intelektovým nadaním sa s nasadením zhostili svojej úlohy lektorov v rovesníckom vzdelávaní. Po krátkom oboznámení sa s aplikáciami nakúpenými cez App Store, zoznamovali s nimi začlenených žiakov v individuálnej integrácii. Práca prebiehala v malých skupinkách a prinášala radosť a pohodu na oboch stranách.  Projekt bude pokračovať aj ďalej a my sa tešíme na to, čo ešte prinesie.

 

Posted in Aktuality 2014/15 | Comments closed

Viedeň

Viedeň je krásne historické mesto, do ktorého sme sa vybrali aj my 10.decembra 2014. V autobuse nás bolo plno, 48 žiakov a naše 4 skvelé pani učiteľky. Vo Viedni je najkrajšie počas Vianoc, majú krásne vyzdobené historické centrum, ale aj ostatné časti mesta. Je tam cítiť čarovnú vianočnú atmosféru. Vianočné trhy sú plné ľudí a dobrej nálady. Vo Viedni je kopec vianočných trhov, exkluzívnych obchodov, pamätných miest, budov a múzeí. My decká, sa vždy do Viedne veľmi tešíme, aby sme tam rodičom pokúpili veľa darčekov pod stromček. Asi najväčšie a najkrajšie múzeum je prírodovedné, ktoré sme navštívili aj my a strávili sme tam 2 hodiny. Z Viedne sme sa vrátili veľmi unavení, ale aj veľmi šťastní, bol to jeden veľmi pekný deň. Dúfam, že sa tam ešte niekedy vrátime a na tento výlet nezabudneme! Melisa Remenáriková 9. B

Tento výlet by som zaradil aj preto, že nám vyšlo aj počasie. Program bol veľmi dobrý, za pomerne krátky čas sme prešli veľa zaujímavých pamiatok. Jednoducho úžasný výlet! Peter Máčik 8. A

Posted in Aktuality 2014/15 | Comments closed

Mikuláš 1. a 2. ročník

Ako každý rok, opäť k nám prišiel Mikuláš. Priviedol si so sebou aj pomocníkov čerta s anjelom. Deti si sladkú odmenu museli najskôr zaslúžiť. Po splnení zimných úloh museli zaspievať alebo zarecitovať básničku pre Mikuláša. Všetci prváci aj druháci úlohy zvládli a odchádzali domov so sladkou odmenou.

 

Posted in Aktuality 2014/15 | Comments closed

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 27. 11. 2014 sa v škole konala olympiáda v anglickom jazyku. Do olympiády sa zapojilo 39 žiakov a súťažili v dvoch kategóriach. Žiaci 5. – 7. ročníka v kategórii 1A a ročníky 8.-9. v kategórii 1B. Víťazmi školského kola sú Jakub Štang v kategórii 1A, Karin Kodatová v kategórii 1B. Víťazom gratulujeme a držíme palce pri ďalšej reprezentácii školy.

 

Posted in Aktuality 2014/15 | Comments closed

Projekt My to zvládneme

V mesiacoch september, október a november sa na našej škole realizoval projekt My to zvládneme, ktorý bol zameraný na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia .

Vypracovaný bol na základe výzvy MŠ „ Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v ZŠ.

Cieľom projektu bolo :

 •  U žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vzbudiť pocit zodpovednosti za riešenie daných problémov a prebudiť v nich zdravé sebavedomie

 • Oboznámiť žiakov 1. až 4. ročníka s rómskou komunitou a zmeniť ich uhoľ pohľadu na život , históriu, kultúru a mentalitu Rómov

 •  Deti so sociálne znevýhodneného prostredia viac informovať o svojich právach a viac ich aktívne zapájať do riešenia záležitostí, ktoré sa ich dotýkajú, a to od úrovne rodiny, cez školu, komunitu až po celú spoločnosť.

 •  Pomocou aktivít a pod odborným vedením učiteľa , rozvíjať osobnosť týchto detí

 •  Rozvíjať čitateľskú gramotnosť u týchto detí

 •  Naučiť tieto deti prezentovať pripravený materiál pomocou IKT

So záujmom sme sledovali plnenie naplánovaných aktivít v jednotlivých ročníkoch a triedach. Projekt bol zaujímavý hlavne tým , že dal priestor deťom rómskeho pôvodu, zviditeľniť sa. Na našej škole sa to týka len malej skupiny detí, ale práve preto, že netvoria väčšinu, že sú skôr utiahnutejší a pôsobia neisto, dostali priestor na zviditeľnenie.

Tejto svojej úlohy sa ujali s veľkou aktivitou a radosťou.

Všetky aktivity, ktorým sme sa venovali sme zdokumentovali, lektori / rómske deti/napísali komentár a spoločne s ostatnými žiakmi prostredníctvom IKT vytvorili knihu s názvom „ČO STE O NÁS NEVEDELI “ .

Prezentácia “Čo ste o nás nevedeli”

Posted in Aktuality 2014/15 | Comments closed

Bubnovačka: Aby bolo deti lepšie počuť

19. november - Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

20. november25. výročie podpísania Dohovoru o právach diaťaťa

 V rámci výchovy k ľudským právam sme sa rozhodli podporiť kampaň Bez modrín neziskovej organizácie Centrum Slniečko a so šiestakmi sme si zabubnovali na Svätoplukovom námestí. Deviatačky – dobrovoľníčky zároveň venovali svoj voľný čas roznášaniu informačných letákov v okolí našej školy. Ďakujeme!

Spolupráca s Centrom Slniečko pokračuje – zapájame sa do aktivity „Staré mobily sú na dve veci“ – za každý starý mobil vrátený do predajne získa Slniečko 1 euro a ty získaš možnosť vyhrať úplne nový smartfón! Sleduj nástenky Žiackeho parlamentu a zapoj sa!

 

Posted in Aktuality 2014/15 | Comments closed
 • Vyhľadávanie

 • Čo nás čaká

  20. 12. - 7. 1. - Vianočné prázdniny

 • Dnes má meniny

  Adela

 • Jedálny lístok

  Štvrtok 8. 1.

  Polievka sedliacka
  Bravčové stehno na rasci, cestovina, malinovka pomarančová

  Piatok 9. 1.

  Polievka mrkvová, ovsené vločky
  Sekaný rezeň v cestičku, zemiaková kaša, kompót marhulový, malinovka kiwi

  Celý jedálny lístok

 • Zmeny na stránke

  10. 12. - Mikuláš 1. - 2. ročník (Aktuality, Fotogaléria), Mikuláš - ŠKD
  16. 12. - Viedeň, Projekt Kamarát spolužiak - kamarát tablet (Aktuality, Fotogaléria, Pytagoriáda - školské kolo (Úspechy)
  18. 12. - Vianočné pozdravy, Vianoce - ŠKD klasické triedy

 • Kontakt

  Základná škola, Benkova 34, Nitra
  benkova34@gmail.com
  037/773 10 15