Šaliansky Maťko – krajské kolo v prednese povesti

Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského  bolo miestom, kde  9. februára 2017 úspešne zakončili svoje dlhé putovanie naši talentovaní recitátori.

V I. kategórii  získala  Lea Barátová – 2. miesto, v II. kategórii získala Ema Ilavská – 3. miesto  a v III. kategórii získal Martin Maďar – Čestné uznanie.

Všetkým  súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a želáme im  veľa zdravia a úspechov.

Posted in Aktuality 2016/17 | Comments closed

Udeľovanie ocenení „Srdce na dlani“

Dňa 26. januára 2017 sa v priestoroch nitrianskej synagógy uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien dobrovoľníkom mesta Nitry za rok 2016.

Jednu z cien si odniesla žiačka našej školy Annamária Fölkelová. Annamária je členkou edukačnej hliadky pri Poradenstve KlauDIA. Sama je diabetička a svojou prácou v edukačnej hliadke, ktorú zastrešuje Nitrianske centrum dobrovoľníctva, sa snaží pomáhať ľuďom s rovnakým ochorením.

Annamárii  srdečne blahoželáme a veríme, že v dobrovoľníckej práci bude aj naďalej úspešne pokračovať.

 

Posted in Aktuality 2016/17 | Comments closed

Vianočný minibazár pre Tomáška

V predvianočnom období Žiacky parlament už tradične zorganizoval charitatívny minibazár. V tomto školskom roku sa zástupcovia tried rozhodli, že výťažok venujeme desaťročnému Tomáškovi, ktorý trpí svalovou dystrofiou.

Predajom drobností, sladkostí i vlastných výrobkov sa nám podarilo vyzbierať krásnu sumu: 721,92.- eur. Všetkým, ktorí pomohli s prípravou minibazára, alebo sa zapojili do nákupu či predaja zo srdca ďakujeme.

Deň pred Vianocami sme na výnimočnom zasadnutí žiackeho parlamentu vyzbierané peniažky odovzdali do rúk Tomáškovej tety.

Video (reportáž na TV Nitrička)

Posted in Aktuality 2016/17 | Comments closed

Beseda

Dňa 20. 12 .2016 v spolupráci s UNICEF sme pre všetky 7. ročníky (7. A, B, C, T/)uskutočnili besedu EmergencyLessons a Choroby ako najväčšia hrozba pre deti, na ktorej sa žiaci dozvedeli mnohé zaujímavosti z oblasti ťažkého života detí v krajinách tretieho sveta.

Posted in Aktuality 2016/17 | Comments closed

Exkurzia do planetária

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka VIN sa v decembri zúčastnili exkurzie do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiiána Hella v Žiari nad Hronom.  V planetáriu si pozreli  zaujímavý program o Slnečnej sústave, vypočuli si tiež pútavú prednášku o vesmíre v UFO sále a vo hvezdárni á sledovali Slnko pomocou ďalekohľadu. Na záver exkurzie si nakúpili zaujímavé spomienkové predmety.  Domov sa vrátili plní príjemných dojmov a nových vedomostí.

Posted in Aktuality 2016/17 | Comments closed

Prikrmovanie vtáčat v zime

Žiaci tretieho ročníka VIN počas tohtoročnej zimy  prikrmujú vtáčatá. Pomáhajú im prežiť zimu, z domu im nosia semiačka, ktoré potom spolu s pani učiteľkami triednymi a pánom školníkom dávajú do vtáčích búdok zavesených vysoko na stromoch v areáli školy. Sú radi, že takto môžu zvieratkám cez zimu pomáhať.

 

Posted in Aktuality 2016/17 | Comments closed