• ZŠ Benkova sa úspešne zapojila do projektu Škola na dotyk - článok na www.nitralive.sk

  Projekt "SEPARUJ A RECYKLUJ"

  Projekt EDUCATE Slovakia

  "The Hour of Code" - každý vo veku 6 - 106 rokov si môže prejsť interaktívne tutoriály, ktoré vysvetľujú základné princípy programovania. Vyskúšajte :-)

  PROJEKT - ŠKOLA NA DOTYK
  Pedagógovia našej školy Bernáthová, Harmata, Galbavá, Česárová, Kelemenová, Maňovská sa zapojili do výzvy na predkladanie projektu Škola na dotyk. Vypracovali projekt, ktorý združuje aktivity v rôznych ročníkoch a triedach. Navrhli využitie tabletov v školskom prostredí.
  Na základe výberového konania Vám s radosťou oznamujeme, že naša škola bola zaradená medzi realizátorov projektu Škola na dotyk, ktorý realizuje nezisková organizácia EDULAB v spolupráci so spoločnosťou Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
  Získali sme do triedy 8.T našej školy tablety pre každého žiaka, modernú dotykovú veľkoplošnú LCD obrazovku (tabuľu), ako aj ostatné vybavenie do triedy.Tablety prioritne budú využívať žiaci 8.T triedy, ale aj žiaci 3. až 9. ročníka tried so všeobecným intelektovým nadaním.
  O zrealizovaných aktivitách Vás budeme priebežne informovať na stránke našej školy.

  Projekt "Baterky na správnom mieste" - zapojte sa!

  Projekt „Za škol(o)u“

Škola v prírode – Zuberec

Od 26. 5. 2014 do 30. 5. 2014 boli žiaci tretieho a štvrtého ročníka VIN v škole v prírode v Zuberci. Spoznali oravskú prírodu. Navštívili Oravský hrad, previezli sa loďou na Oravskej priehrade, zúčastnili sa interaktívneho programu v skanzene v Zuberci. Okrem toho sa aj zahrali a zašportovali na ihriskách v okolí hotela, zaplávali si v krytom bazéne a poprechádzali sa po turistických chodníkoch. Odišli spokojní a plní zážitkov a nových skúseností.

 

Posted in Aktuality 2013/14 | Comments closed

Záchranári na našej škole

V rámci náuky o ochrane zdravia a životného prostredia 16. 6. 2014 našu školu navštívili záchranári – psovodi z organizácie K-7. Ukázali žiakom z I. – IV. ročníka klasických tried aj VIN ako cvičia svojich psov, porozprávali im o svojich zákrokoch pri havarijných situáciách na Slovensku aj v zahraničí. Žiaci si vyskúšali tiež podávanie prvej pomoci a prenášanie ranených na nosidlách. Deti získali nové vedomosti, ale zároveň strávili deň plný zábavy.

 

Posted in Aktuality 2013/14 | Comments closed

Návšteva v múzeu A. S. Puškina v Brodzanoch

Žiaci, ktorí sa učia ruský jazyk na našej škole dňa 19.6. 2014 navštívili múzeum A.S. Puškina v Brodzanoch. Dozvedeli sa veľa nového o živote a práci známeho ruského spisovateľa.

 

Posted in Aktuality 2013/14 | Comments closed

PENAM

Aby sa naši deviataci troška vžili do reality a vedeli ako sa pracuje vo výrobných podnikoch, preto v rámci OBN navštívili výrobný podnik PENAM. Oboznámili so všetkými pravidlami a prísnymi podmienkami, ktoré musia pracovníci PENAMU dodržiavať, ale samozrejme aj so samotnou výrobou pekárenských výrobkov.

(11. 6. 2014)

 

Posted in Aktuality 2013/14 | Comments closed

Beseda s lesnými pedagógmi

O lese sa na hodinách biológie veľa učíme, preto sme si do školy pozvali odborníkov „na slovo vzatých“ – lesných pedagógov z Topoľčianok. Páni nám porozprávali veľa o lese, zahrali – a poniektorých aj zobudili na lesných rohoch a na záver sme spoločne vysadili stromčeky v okolí našej školy.

 

Posted in Aktuality 2013/14 | Comments closed

NAJ EKO trieda

Jeden týždeň v máji sa naša škola premenila na trošku čistejšiu, ekologickejšiu. Súťažili sme o naj eko triedu… Hodnotilo sa ako šetríme energiami, či máme v triedach zeleň, ako sa staráme o poriadok a úpravu v triedach. Tento rok sa o prvé miesta na obidvoch stupňoch podelili dve triedy. Víťazmi I.stupňa sa stali triedy 1. C4. T a na II. stupni to boli triedy 5. A7. T. Treba však pochváliť všetkých, naozaj sa snažili!

 

Posted in Aktuality 2013/14 | Comments closed
 • Vyhľadávanie

 • Čo nás čaká

  30. 6. - 29. 8. - letné prázdniny
  2. 9. 2014 - začiatok vyučovania

 • Dnes má meniny

  Tichomír

 • Jedálny lístok

  Celý jedálny lístok

 • Zmeny na stránke

  29. 6. - Aktuality, Fotogaléria (Záchranári, Škola v prírode - Zuberec), Úspechy, Fotogaléria (Nemecký jazyk)
  22. 7. - Baltie 2014 - medzinárodné finále (Úspechy, Fotogaléria)
  10. 8. - Škola - Organizácia šk. roka 2014/15

 • Kontakt

  Základná škola, Benkova 34, Nitra
  benkova34@gmail.com
  037/773 10 15