Skauti u nás

Mladí skauti sa stretli s našimi chlapcami zo 6. ročníka. Porozprávali im o skautingu – o možnosti nájsť si nových priateľov, zažiť veľa dobrodružstiev, získať nové zručnosti, naučiť sa postarať o seba v rôznych situáciách. Ponúkli im možnosť pridať sa k nim a názorne im ukázali niektoré hry – ktoré nás nakoniec všetkých príjemne pobavili :-) .

 

Posted in Aktuality 2014/15 | Comments closed

Beseda o lesníctve – 11. 2. 2015

V rámci učiva z Vlastivedy nás štvrtákov VIN navštívil Ing. Martin Sýkora, ktorý pracuje ako lesník v Topoľčiankach. Porozprával nám o lese ako organickom spoločenstve, o jeho význame a ochrane. Takouto netradičnou formou sme si zopakovali a prehĺbili učivo. Pútavými a trpezlivými odpoveďami na otázky žiakov priblížil aj prácu lesníkov. Zo stretnutia si všetci odniesli príjemné zážitky.

Posted in Aktuality 2014/15 | Comments closed

Beseda so spisovateľkou Toňou Revajovou

Dňa 10. 2. sa žiaci 4. ročníka VIN zúčastnili besedy so spisovateľkou Toňou Revajovou. Všetkých nás zaujalo jej pútavé rozprávanie o zážitkoch, ktoré prežila pri písaní kníh. Otázok bolo neúrekom. Na všetky nám milá pani spisovateľka odpovedala a nakoniec nám podpísala svoje knižky, ktoré sme si mali možnosť na tejto akcii zakúpiť.

Posted in Aktuality 2014/15 | Comments closed

TV Nitrička – Dotykové vyučovanie

TV Nitrička – Dotykové vyučovanie

Posted in Aktuality 2014/15 | Comments closed

Natáčala nás TV Nitrička

Hodina fyziky  –  predsa iná, tabletová.  Žiaci IX. T tvorili myšlienkové mapy na tému elektrický obvod pomocou tabletov, pracovali s aplikáciou Mindomo. Pán  učiteľ Harmata monitoroval žiakov pomocou učiteľského tabletu, využíval software Samsung school – software na správu vzdelávacieho obsahu, učebne, tabletov a monitorovanie študentov. Tablety využili i žiaci III. U s p. zástupkyňou Bernáthovou na hodine matematiky. Žiaci si násobenie a delenie zopakovali súťaživou formou – pracovali s aplikáciou socrative na tablete – aplikácia na vytváranie, spúšťanie a vyhodnocovanie testov, riešili logické úlohy v dropboxe. Hodiny s tabletom si prišli pozrieť aj z TV Nitrička.

Posted in Aktuality 2014/15 | Comments closed

Informatika bez počítača

Dňa 14. 1. 2015 bol v priestoroch našej školy realizovaný projekt „Informatika bez počítača“. Zúčastnilo sa ho 17 našich žiakov z 5. – 8. ročníka. Projekt realizoval Mgr. Martin Cápay, PhD. z Katedry informatiky UKF v Nitre. Ďakujeme p. Mgr. Cápayovi a jeho študentom Mirke, Viki a Martinovi za úžasné predpoludnie, počas ktorého žiaci zaujímavou a zábavnou formou získali množstvo nových vedomostí. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Bližšie o projekte na stránkach KI UKF: Konštruktivizmus vo vyučovaní informatiky na základnej škole.

Posted in Aktuality 2014/15 | Comments closed